Mücadeleye yeni adımızla devam ediyoruz

09 Aralık 2016
Mücadeleye yeni adımızla devam ediyoruz

Anayasa Mahkemesinin “Türkiye Komünist Partisi 1920” olan adımızı ve “TKP 1920” olan kısa adımızı yasaklaması üzerine olağanüstü kongresini toplayan Partimiz, mücadeleye yeni bir ad ve kısa adla devam etmeyi kararlaştırdı.

12 Kasım 2016’da Ankara’da yapılan olağanüstü kongrenin kararıyla Türkiye Komünist Partisi 1920, Anayasa Mahkemesinin bu antidemokratik kararını iptal ettirene kadar Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadelesini “Toplumcu Kurtuluş Partisi” adıyla ve “1920 TKP” kısa adıyla sürdürecek.

Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP emperyalizme, gericiliğe ve vurgunculuğa karşı mücadelesini yeni logosuyla simgeleştirecek.

Partimizi kimse yok edemez
Olağanüstü kongrede de vurgulandığı gibi Partimiz işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin partisidir. İşçi sınıfını, şehir ve köy emekçilerini yok etmedikçe kimse Partimizi yok edemez. Partimiz adını ve kısa adını kullanma hakkını mutlaka tekrar kazanacaktır. Üyelerimiz ve dostlarımız gerekli bütün hukukî ve siyasi girişimleri ısrarla sürdürecek; işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin özgürce örgütlenme ve siyaset yapma hakkını gasp etme anlamına gelen bu yasaklama kararını kesinlikle iptal ettirecektir.

Dünümüz, bugünümüz, yarınımız
Bilindiği gibi, Türkiye işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin devrimci partisi TKP 10 Eylül 1920’de kuruldu. TKP o günden bu yana bağımsızlığın, halk egemenliğinin ve sosyalizmin bayraktarlığını yaptı. Emperyalist yağmacıların, kapitalist sömürücülerin, işbirlikçi gerici güçlerin saldırıları, oportünistlerin türlü oyunları sökmedi. TKP ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini hep sürdürdü.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Toplumcu Kurtuluş Partisi Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nâzım Hikmet, Reşat Fuat, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen geleneğinin sürdürücüsüdür. Toplumcu Kurtuluş Partisi TKP’dir. Toplumcu Kurtuluş Partisi TKP 1920’dir. Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP’dir.

Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP Türkiye devriminin partisidir. Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP bağımsızlığın partisidir. Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP halk egemenliğinin partisidir. Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP sosyalizmin, yani sömürüsüz, savaşsız özgürlük ve eşitlik dünyasının partisidir.

Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP bağımsızlıkçıdır. Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP cumhuriyetçidir. Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP toplumcudur.

Haydi mücadeleye
Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP ülkemizin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü hedef alan emperyalizme karşı bütün halkımızı bağımsız Türkiye mücadelesine çağırıyor. Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP gericiliğin karşıdevrimci saldırısına karşı bütün yurttaşlarımızı laiklik ve demokrasi mücadelesine çağırıyor. Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP işbirlikçi kapitalist oligarşinin işçi sınıfını, şehir ve köy emekçilerini düpedüz köleleştirme saldırısına karşı bütün insanlarımızı toplumculuk mücadelesine çağırıyor.

Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyetinin yılmaz savunucusudur. Toplumcu Kurtuluş Partisi/1920 TKP vatan, cumhuriyet, emek mücadelesinde bütün ilerici yurtsever güçlerle birlikte omuz omuza çalışacaktır.

Zafer ulusal demokratik cephede birleşen Türkiye halkının olacaktır.