Türkiye’nin en eski partisi 92 yıllık TKP 1920 kurucuları ve üyeleri arasında kimler yer alıyor?

1951 Tevkifatını yaşayan, ülkemizin en yaşlı komünistleri;

TKP’nin 1970’li yıllardaki Atılım dönemini hazırlayan ve uygulayan, doğrudan İsmail Bilen’le birlikte çalışan Merkez Komite üyeleri;

15-16 Haziran 1970 yılında yapılan, DİSK’i kapatılmaktan kurtaran Büyük İşçi Direnişinin o zamanki militan gençleri;

Bugünkü Özel Yetkili Mahkemelerin atası DGM’leri ortadan kaldıran ve ülkemize demokrasi armağan eden direnişçi işçiler;

DGM’yi ezdik sıra MESS’te diyen işçi önderleri;

Özgür 1 Mayısları yaratan, yaşatan, alanlarda “Atılım Bizimle”, “TKP’ye Özgürlük” pankartını gizlice açan militanlar;

Faşizme İhtar eylemlerinin direnişçileri;

Kavel’den Profilo’ya, onlarca işyerinden grevci işçiler;

Tekellerin ve aracıların hakimiyetini kırarak yoksul halkımızın gıda maddelerine en ucuz şekilde ulaşmasını sağlayan Köy Koop, Halk Koop emektarları;

DİSK ve Maden-İş genel başkanı Kemal Türkler’in mesai arkadaşları;

Süleyman Hoca'nın yetiştirdiği işçiler;

Grevler yaparak tekstil, metal, maden, büro işçilerine asgari 8 ikramiye kazandıran mütevazı temsilciler;

Katledilen, metal işçilerinin yiğit avukatı Ahmet Hilmi Feyzioğlu’nun işkence ve hücre arkadaşları;

Bütün İstanbul il örgütünü işkencede katledilmesine rağmen korumayı başaran, gizlice kimsesizler mezarlığına gömülen Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nun (Deniz Yoldaş) parti hücresinden yoldaşları;

1980 cuntasında gözaltında böbreklerini, ciğerlerini kaybeden, sağlıkları bozulan, yıllar boyunca hapis yatıp sürgünlere gönderilen, tabutluklarda direnen, tek tip elbiselere karşı dipçiklenen, açlık grevlerinde gözlerini kaybeden, ama TKP’li olmanın onurunu hep diri tutan komünistler;

Sendikaları faşist cunta koşullarında bile yaşatıp büyütmeyi başaran mütevazı sendikacılar;

1980 sonrasında öğrenci hareketi içinde yer alan bugünün orta kuşak komünistleri;

YÖK zulmüne karşı gençlik hareketini faşizm koşullarında yükselten öğrenci derneklerinin kurucuları;

Komünistlerin ilk kez yasal alana çıkması için mücadele eden TBKP üyeleri;

Likidasyona son vermek ve işçi sınıfının siyasal birliğini sağlamak amacını paylaşan TİP ve TSİP’li yoldaşlar;

Partinin bir grup yönetici eliyle tasfiyesinden sonra da, mücadeleye hiç ara vermeden, partiyi var eden, Partinin yasal olarak da alanlarda temsil edilmesi için çalışanlar;
1 Mayıs Taksim meydanı yeniden emekçilere açan, her gün sokaklarda olan, demokrasi bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini yükselten; bunun için baskılarla, gözaltılarla, hapislerle karşılaşan 1990’lı, 2000’li yılların ilerici gençleri ve kadınları;

1950’li, 1960’lı, 1970’li, 1980’li, 1990’lı, 2000’li ve 2010’lu yılların işçileri, emekçileri, köylüleri, çırakları, öğrencileri, aydınları, sanatçıları ve sendikacıları, 92 yıllık Partinin isimli isimsiz yüzlerce dostu bugünkü TKP 1920 kurucu ve üyeleridir.