Faşizme Karşı Zaferin 79. yılı

09 Mayıs 2024

İlerici insanlık, Nazi-faşist Alman ordusunun sosyalist Sovyet Kızıl Ordusuna kayıtsız şartsız teslim olduğu 9 Mayıs 1945’i Faşizme Karşı Zafer Günü olarak tarihe işledi.

Fakat emperyalizm ve işbirlikçileri başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkelerin çoğunda 1989-1991 kapitalist karşıdevrimlerini düzenleyerek faşizme karşı zaferin kazanımlarını iptal ettiler. Ardından, Irak’a karşı Birinci Körfez Savaşıyla başlayarak saldırılarını bütün dünyaya yaydılar. En azgın sömürücülüğü, sömürgeciliği, gericiliği, ırkçılığı, faşizmi, işgalciliği dirilttiler.

Emperyalizmden kurtulma, bağımsız yaşama ve kalkınma iradesi gösteren bütün halkları hedef noktasına koyan karşıdevrimcilerin tek amaçları vardı: Sosyalizmin ve ulusal kurtuluş devrimlerinin bütün kazanımlarını yeryüzünden silmek, dünyayı kapitalist dolar milyarderleri şebekesinin, tekelci sermayenin dikensiz gül bahçesine çevirmek. Vatan, cumhuriyet, emek, laiklik, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, akıl, bilim, çağdaşlık, bağımsızlık, toplumculuk, planlı kalkınma, sınıf, yurttaşlık, ulus, yurtseverlik, enternasyonalizm, mücadele, dayanışma, sömürüden kurtuluş, halk demokrasisi, devrim kavramlarını insanlığın belleğinden söküp atmak.

Yeniden ayağa kalkış

Nazi-faşist ordusunun karşıdevrimci mirasını devralan Amerika önderliğindeki sömürgeciler ve işbirlikçileri ile vurucu güçleri NATO’nun saldırganlığı ahlaki, hukuki, insani hiçbir sınır tanımadı, ekonomik soykırım ve fizikî soykırım boyutlarına ulaştı. Buna rağmen, dünya işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, ilerici yurtsever güçler mücadeleyi bırakmadılar. Baş eğmediler. Tekrar ayağa kalkmak, büyük kayıplarını adım adım geri almak için ellerinden geleni yaptılar.

İlerici dünya, Faşizme Karşı Zafer Gününün 79. yıl dönümünü, ilerici insanlığı durdurmayı ne yapsa başaramayan emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı kıran kırana mücadele ederek kutluyor.

Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele, Rusya’nın Ukrayna’da NATO kuşatmasına karşı, Filistin’in soykırımcı İsrail sömürgeciliğine karşı silahla ayağa kalkmasıyla, Afrika’da Burkina Faso, Mali, Nijer’de yeni sömürgeciliği deviren atılımlarla üst aşamaya yükseldi. Bütün dünyada işçi sınıfı ile dostlarının, ilerici yurtsever çevrelerin sabırla yürüttüğü bilinçli ve örgütlü çalışmayla daha da güçlenecek.

Faşizme Karşı Zaferin 79. yıl dönümünde, 9 Mayıs 2024’te, ülkemizde emperyalizmin işbirlikçisi vurgunculuğun ve Orta Çağ özlemcisi gericiliğin boyunduruğunu kırmak için örgütlenme bilincini kitlelere yaymaya çalışıyoruz. Bütün halkın birlik ve dayanışmasını geliştirmek için uğraşıyor, emekçileri açlıkla sınayan ve insan onurunu her vesileyle çiğneyen istibdada karşı vatan cumhuriyet emek şiarıyla mücadele ediyoruz.

Biz kazanacağız.