Cumhuriyetin yüzüncü yılı

28 Ekim 2023

Cumhuriyetin yüzüncü yılı bütün halkımıza kutlu olsun. Ulusal Kurtuluş Savaşımıza ve Cumhuriyeti kurma mücadelesine önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını yüzüncü yılda da sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra ulusal devrimci Cumhuriyetin temellerini kemiren ve Cumhuriyet yönetimini emperyalizmin işbirlikçisi kapitalist vurgunculara ve Orta Çağ kalıntılarına teslim eden karşıdevrim sevdalılarına bir çift sözümüz var: İşçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, bütün ulusal demokratik güçler Cumhuriyeti ayağa kaldıracak yeni bir atılım için güç biriktiriyor. Cumhuriyeti yaşatmak ve emekçi halk yararına daha ileri götürmek isteyen sosyalist, Kemalist, devrimci, ilerici, yurtsever güçler gericiliği ve karşıdevrimi alt edecek.

Hedefimiz
Türkiye emperyalizmin pençesinden kurtulacak, NATO’dan çıkacak, tam bağımsız olacak. Ulusal birliğini, ülke bütünlüğünü koruyacak.

Türkiye halkı bir avuç işbirlikçi büyük kapitalist şirketin vurgunculuğuna son verecek. Banka ve holding sahibi dolar milyarderleri şebekesinin sömürü ve vurgunculuğu bitecek, devlet öncülüğünde planlı kalkınma yoluyla işsizlik, pahalılık ve yoksulluk ortadan kalkacak.

Türkiye halkı laikliği ayaklar altına alan, kadın ve çocuk düşmanı, akıl bilim çağdaşlık özgürlük eşitlik kardeşlik düşmanı tarikat düzenini kıracak. Egemenlik kayıtsız şartsız halkın olacak, istibdat yeniden tarihe karışacak.

Dünya hâkimiyeti için sefere çıkan ABD öncülüğündeki emperyalist blokun savaş kışkırtıcılığını iyice su yüzüne çıkardığı, İsrail’in Filistin halkını acımasızca bombaladığı, Türkiye’nin de Suriye ve bölge ülkeleriyle birlikte emperyalizmin hedef tahtasına oturtulduğu bu ağır ortamda Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlayan Türkiye halkı, vatan cumhuriyet emek mücadelesini işte bu bilinçle yükseltiyor.