Anomi (kuralsızlık) toplumu

03 Ocak 2024
Anomi (kuralsızlık) toplumu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Hatay milletvekili seçildiği hâlde hapiste tutulan Can Atalay’ın haklarının ihlal edildiğine dair ikinci kararını da tanımadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün (3 Ocak 2024) açıkladığı hükmünde, Anayasa Mahkemesinin verdiği ikinci kararın da “hukuk değeri ve geçerlilik taşımadığını” ve “bu karara uymayacağını” ilan etti. Üstelik, Millet Meclisinden Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini ikinci kez talep etti.

Sözün bittiği yerdeyiz. “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” diyen Anayasanın açık hükmü göstere göstere uygulanmıyor.

Hukuk devletinden geçtik, kanun devleti de ortadan kalktı. Anomi (kuralsızlık) toplumuna vardık. Anomi toplumu, değerlerin, ilkelerin, kuralların ortadan kalktığı, ahlaki çöküşün yaygınlaştığı, kör dövüşüne dönmüş çatışma ve çöküş toplumudur.

Yok olmaya razı olmayan hiçbir toplum anomiye katlanamaz. Türkiye halkı iki asırdır süren devrimci mücadelesiyle bağımsız, laik, demokratik, sosyal hukuk cumhuriyetinde yaşama özlemini Anayasaya yazdırmıştır.

Türkiye halkı özgür ve eşit yaşamanın bu temel koşulundan asla vazgeçmeyecektir.