Anıyoruz

10 Kasım 2023

Ulusal kurtuluş ve cumhuriyet devrimimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. Yılında saygıyla anıyoruz.

Emperyalist işgal altındaki ülkeden bağımsız Türkiye’ye, yarı feodal padişahlıktan cumhuriyete, halifelikten laikliğe, ortaçağdan çağdaşlığa dönüşümün öncülüğünü yapma onurunu taşıyan Mustafa Kemal ve arkadaşları, Sovyet sosyalist devrimiyle dayanışma içinde, bütün sömürge ve bağımlı halklara da örnek oldular.

Ne yazık ki, Sovyet halkının sosyalist devrimi koruyamaması gibi, bizler de Türkiye halkı olarak ulusal kurtuluş ve cumhuriyet devriminin kazanımlarını koruyamadık. İkinci Dünya Savaşından sonra emperyalizme teslim olduk. Emperyalizmin vurucu gücü NATO’ya katıldık. Bir zamanlar bağımsızlık mücadelesinde örnek olduğumuz bağımlı halklara karşı Amerika safında savaşma gafletine düştük. Laik cumhuriyetin kapattığı ortaçağ kapılarının tekrar açılmasını, tarikat düzeninin yeniden kurulmasını engelleyemedik. İşçi haklarında, kadın haklarında, çocuk haklarında, çağdaş eğitimde geriye gittik.
 

Yeniden
Fakat mücadele azmimizi kaybetmedik. Vatan cumhuriyet emek belgisiyle ulusal demokratik devrimi zafere ulaştırma irademizden vazgeçmedik. İşçi sınıfının öncülüğünde şehir ve köy emekçilerinin, bütün ulusal sınıfların iktidarını kurarak kayıplarımızı telafi edecek ve daha da ileriye gideceğiz. Emperyalizmi, işbirlikçilerini, ortaçağ özlemcisi feodal kalıntıları yeneceğiz. Arasız devrimlerle kapitalist sömürüye son verip sosyalizme geçeceğiz. Umuyoruz ki, bağımsızlığını korumak için emperyalizme başkaldıran Rusya ve eski Sovyet halkları da tekrar sosyalizme yönelecek. Saldırıya uğrayan Türkiye ve Sovyet devrimleri bütün görkemleriyle yeniden yükselecek.

Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirası olan bağımsız ve laik cumhuriyet Türkiye halkının mücadelesiyle ayağa kalkacak.