Yaşasın 23 Nisan

23 Nisan 2022

Toplumcu Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü üyeleri bugün (23 Nisan) Kadıköy'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı içeriklik bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

102 yıl önce bugün emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş savaşını yönetmek için kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve beraberinde atılan adımların önemine değinilen bildiride, elde ettiğimiz kazanımlarımızın tehlikede olduğu ve bu tehlikeye karşı bütün ulusun, bütün halkın birleşik gücü ile mücadele etmemiz gerektiğine değinildi.

Bildiri dağıtımı esnasında sıkıntılarını dile getiren yurttaşlarla sohbetler yapıldı ve yaklaşan 1 mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününde birlikte olmanın önemi üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

Partimizin dağıttığı bildirinin tam metni aşağıdadır;

Yaşasın 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi emperyalist işgal ordularına karşı ulusal kurtuluş savaşımızı yönetmek için 102 yıl önce bugün, 23 Nisan 1920’de kurulmuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde harekete geçen Türkiye halkı büyük başarılara ulaştı. Emperyalizme karşı vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağladı. Egemenliği kendi eline aldı, padişahlığa son vererek cumhuriyeti kurdu. Halifeliği kaldırarak laikliği benimsedi. Medreseleri kapatıp çağdaş eğitime geçti. Kadınların her alanda eşit yurttaş olarak yaşama mücadelesinin yolunu açtı, kadın haklarını kabul etti. Tarımı ve sanayiyi geliştirmek, kendine yeten ulusal ekonomi kurmak için devlet öncülüğünde planlı ekonomi modeline geçti. Köylüleri destekledi. İşsizliği azaltmaya, pahalılığı önlemeye çalıştı. Sosyal devlet ilkesini anayasaya yazdırdı.
 

Değerli halkımız,
Bugün kazanımlarımızın hepsi tehlikede. Amerikan emperyalizminin savaş örgütü NATO bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi çiğniyor. Amerikan generalleri terör çetelerini üzerimize salıyor. Ekonomimiz dışa bağımlı. Yerli üretici perişan. Tarımımız ve sanayimiz kendine yeterli olmaktan çıktı. Özelleştirmeler her türlü vurgunculuğun yolunu açtı. Holdinglere teslim edilen gıda, elektrik, doğalgaz, su, telefon gibi temel ihtiyaç alanlarında faturalara yetişemiyoruz. Yüksek kiralar kâbus oldu. İşsizlik afete döndü. Gençlerimiz iş bulamıyor. Halkımız soyuluyor. Pahalılık sınır tanımıyor. Emekliler açlığa sürükleniyor. Asgari ücret pul oldu. Esnaf kan ağlıyor. Kadın hakları ayaklar altında, feodal ataerkil cinayetler ve şiddet almış başını gidiyor. Laiklik saldırı altında, adeta orta çağa döndük. Eğitim sistemi çöktü.

Buna karşılık bankalar, holdingler kârlarına kâr katıyor. Vatanın zenginliği dolar milyarderlerinden ve milyonerlerinden oluşan bir avuç ayrıcalıklı kapitalistin elinde. İstibdat var, adalet yok. Baskı var, özgürlük yok. Kayırmacılık serbest, hukuk işlemiyor.

Saygıdeğer halkımız,
Vatan cumhuriyet emek tehlikede. Sorunlarımız çok büyük. Hiçbir parti, hiçbir ittifak tek başına bu sorunların üstesinden gelemez. Bütün ulusun, bütün halkın birleşik gücüne ihtiyacımız var.

23 Nisan ruhuyla yeniden silkinmek zorundayız.

İşçileri, şehir ve köy emekçilerini, esnafı, emeklileri, kadınları, gençleri, yerli tüccar ve sanayicileri, partileri, sendikaları, dernekleri, bütün vatanseverleri, ulusal demokratik güçleri bir araya getiren tam yetkili Millet Meclisi istiyoruz.

Tam yetkili Millet Meclisine karşı sorumlu Ulusal Birlik Hükûmeti istiyoruz.

Bütün halkımızı bu amaçla birleşmeye çağırıyoruz.

Bağımsız Türkiye, Toplumcu Ekonomi için,

Herkese İş, Herkese İnsanca Yaşam için,

Eşitlik Özgürlük Kardeşlik için,

Akıl Bilim Çağdaşlık için,

Vatan Cumhuriyet Emek için

Yaşasın 23 Nisan!