SSCB: 100 yıl önce, 100 yıl sonra

31 Aralık 2022

Çarlık Rusyası topraklarında yaşayan emekçi halklar, 1917 Ekim Devriminin büyük toprak ağalarına, kapitalistlere ve emperyalist müdahalelere karşı kazandığı görkemli zaferlerden sonra, 30 Aralık 1922’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği SSCB’yi kurdular.

SSCB, işçilerin öncülüğünde, şehir ve köy emekçilerinin birliği, kadınların özgürlüğü ve eşitliği, halkların ve dillerin özgürlüğü ve eşitliği temelinde sosyalizmi inşa etmeye girişti.

SSCB, kendi toprakları üzerinde kapitalist sömürü ve zulme son verirken bütün dünyada emperyalizme, sömürgeciliğe, faşizme, feodalizme, ataerkine ve kapitalizme karşı mücadele eden halkların en yakın dostu oldu. İkinci Dünya Savaşında faşizmi ezerek insanlığı barbarlıktan kurtarma mücadelesinde en ağır yükü üstlendi.

SSCB, “halklar hapishanesi” olarak adlandırılan geri bir ülkeyi, emekçilerin kendi kaderlerini kendi ellerine aldığı, efendisiz beysiz ağasız bir uygarlık kurmaya başladığı bir topluma çevirdi.

Karşıdevrim
Ne var ki, SSCB’yi dünyanın en gelişmiş ve en kültürlü ülkelerinden biri yapan emekçi halklar, ülkelerini emperyalist kapitalist blokun sinsi saldırısına karşı korumayı başaramadı. SSCB, 1991 karşıdevrimiyle dağıldı ve tek tek cumhuriyetler tekrar kapitalizmin pençesine düştü.

SSCB halklarının muazzam sosyalist birikimi, bir avuç kapitalist oligark tarafından gasbedildi. Kapitalist vurgunculuk sanayi ve tarımda dünyanın en ileri ülkeleri arasında olan bu cumhuriyetleri çökertti. Eski SSCB cumhuriyetlerinin çoğu, küçücük bir azınlığın zenginliği uğruna işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin sefalete itildiği, işsizliğin ve pahalılığın kol gezdiği yeni sömürgelere dönüştü.

Ayağa kalkış
O gün bugündür başta Rusya olmak üzere eski SSCB halkları, emperyalizme ve kapitalizme karşı tekrar toparlanma, ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Sömürü ilişkilerini ortadan kaldırmak, sosyalizmi tekrar kurmak için örgütleniyor, bilinçleniyor ve harekete geçiyor. Özellikle Rusya ve Belarus, emperyalizmin ülkelerini sömürgeleştirmesine karşı halk tepkisinin dikkate değer başarı kazandığı, bağımsızlıklarına ve egemenliklerine sahip çıkan iki eski SSCB ülkesi oldu.

Devrimsel kopuş
Rusya ABD’nin başını çektiği emperyalist savaş blokunun, NATO’nun dayatmalarına baş eğmedi ve Ukrayna üzerinden kendisine yöneltilen yok etme harekâtına karşı 24 Şubat 2022’de silahla karşılık verdi.

Emperyalizme baş kaldırmak devrimseldir ve eninde sonunda kapitalizmin boyunduruğunu da kırmayı gerektirir.

SSCB’nin kuruluşunun 100. yılında, eski SSCB halklarının emperyalizme ve kapitalizme karşı başkaldırısını selamlıyoruz. İnanıyoruz ki, tıpkı 100 yıl öncesinde, 30 Aralık 1922’de olduğu gibi, eski SSCB halkları yeniden gönüllü birlik kuracaklar. Bu gönüllü birlik ise sadece emperyalizme değil, kapitalizme de son vermeyi gerektirecek. Halklar yeniden sosyalizm diyecek.