Yasaklarla, baskılarla bir yere varamazsınız

14 Temmuz 2012
Yasaklarla, baskılarla bir yere varamazsınız

AKP, Barış ve Demokrasi Partisi ile Demokratik Toplum Kongresi'nin bugün (14 Temmuz 2012 Cumartesi) Diyarbakır'da düzenlemek istediği “Özgürlük için Demokratik Direniş” mitingini yasakladı. BDP ve DTK yöneticileri ile halkın mitingin düzenleneceği İstasyon Meydanı'na gitmesini şiddet kullanarak engelledi.

Diyarbakır caddelerini ve meydanlarını emniyet güçleriyle işgal etmek; barışçı bir gösteriyle taleplerini dile getirmek isteyen halkı zehirli gaz atarak, basınçlı su sıkarak, copla döverek durdurmak ve dağıtmak; milletvekillerini, parti yöneticilerini tartaklamak ve yaralamak, Kürt sorununda çıkmazı derinleştirmekten başka anlam taşımaz.

Kürt halkının ve siyasal temsilcilerinin taleplerini mevcut antidemokratik mevzuata bile uygun bir mitingle dile getirmelerini engellemek, siyasal yöntemleri büsbütün dışlamak demektir; şiddeti ve savaşı seçmek demektir; sorunları diyalog ve görüşme yoluyla çözme iradesini toptan yok etmek demektir.

Diyarbakır'da BDP ve DTK mitinginin engellenmesini, halka terör uygulanmasını protesto ediyoruz. Tarih gösteriyor ki, halkların özgürlük ve eşitlik mücadelesi baskılarla durdurulamaz. AKP, ülke ve bölge halklarına acı, ölüm ve yıkım getiren baskı, şiddet ve savaş politikalarından derhal vazgeçmelidir. Düşünce ve toplantı özgürlüğüne tam saygı göstermek, bu yolda atılacak ilk adım olmalıdır. Kürt halkının iradesini tanımak, sorunu diyalog ve görüşme yöntemiyle çözeceğini ilan etmek, akan kanı durdurmanın, gençlerimizin karşılıklı ölümüne son vermenin, barış ve kardeşliği kurmanın başlangıcını oluşturacaktır.