Öğretmenler insanca yaşanacak maaş istiyor

10 Haziran 2024
Özel öğretmenler sendikası nöbet desteği

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın, "eşit işe eşit ücret, taban maaş ve güvenceli çalışma" talebiyle, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği Eğitim Nöbetine, Toplumcu Kurtuluş Partisi / 1920 TKP İstanbul İl Örgütü olarak katılarak destek verdik.

Eğitimin yaygın bir şekilde ticari birer işletme haline dönüşmüş özel eğitim kurumlarına bırakılması, kamu ve özel eğitim emekçilerinin arasında yüksek maaş farklarının ortaya çıkmasına ve bir çok özel eğitim emekçisinin asgari ücret düzeyinde geçinmek zorunda bırakılmasına neden oldu.

Bu nedenle, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nda örgütlenen eğitim emekçileri, kamudaki öğretmenlerle aynı maaşı almalarını güvence altına alan “Taban Maaş” düzenlemesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alması talebiyle 26 Mayıs’ta Eğitim Nöbeti adıyla başlattıkları haklı mücadelelerini  Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde sürdürüyorlar.

Toplumcu Kurtuluş Partisi, eğitim alanında, kamu üniversitelerinin ve okullarının ticarileştirilmesine son verilmesini; kapitalist şirketlerin “vakıf üniversitesi” adı altında çalışan özel üniversitelerin ve özel okulların kamulaştırılmasını; paralı eğitime son verilerek herkese bilimsel, nitelikli, kamusal ve parasız eğitim sağlanmasını; öğrencilerin ve ailelerin paralel bir özel eğitim sistemine dönüşen dershanelerin sömürüsünden kurtarılmasını savunmaktadır.

Toplumcu Kurtuluş Partisi, çalışma yaşamıyla ilgili olarak, taşeron, müteahhit, sözleşmeli ve benzeri iş ilişkilerine son verilmesini; herkese güvenceli, kadrolu, tam zamanlı iş sağlanmasını; çalışma saatlerinin köklü biçimde kısaltılarak ilk elde haftada 30 saate indirilmesini; bütün çalışanlara toplu sözleşmeli-grevli (dayanışma grevi ve genel grev dahil) sendika hakkının tanınmasını; sendikaların toplu sözleşme yapma yetkisi önündeki işkolu ve işyeri barajlarının kaldırılmasını; sendikaların çalışma yaşamının temel örgütü olarak yetkilendirilmesini ve işyeri yönetimine katılmasını; çalışanların hangi sendikaya bağlı olduğunu belirlemek için referandum yönteminin uygulanmasını savunmaktadır.

Toplumcu Kurtuluş Partisi olarak özel okullarda görev yapan eğitim emekçilerinin haklı ve onurlu mücadelesini destekliyoruz.