Kasım ayı şehitleri devrimci mücadelemizde yaşıyor!

17 Kasım 2023

Kasım ayında yitirdiğimiz hayatlarını emperyalizme, gericiliğe ve sömürüye karşı toplumcu kurtuluş yoluna adamış Mustafa Asım Hayrullahoğlu, Zeki Baştımar, İsmail Bilen, Talip Öztürk ve Ali İhsan Özgür’ü; 16 Kasım 2023 tarihinde mezarları başında yaptığımız törenlerle andık.

Baştımar, Bilen ve Hayrullahoğlu
Anmalar için geleneksel olduğu üzere Kulaksız’daki Mustafa Hayrullahoğlu’nun (Deniz Yoldaş) mezarı başında saat 11.00’de buluştuk. Atılım dönemi TKP Merkez Komite üyesi Mustafa Hayrulloğlu’nun mezarı başında TKP Genel Sekreterleri Zeki Baştımar (Yakup Demir) ve İsmail Bilen (Marat Yoldaş) yoldaşları da andık.

Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesinde, Ulusal Kurtuluş Devriminde yitirdiklerimiz için gerçekleştirilen saygı duruşu ile Enternasyonal marşının okunmasından sonra ilk sözü 1920 TKP İstanbul İl Başkanı Yusuf Türkoğlu aldı. Türkoğlu konuşmasında emperyalistlerin Filistin’i acımasızca bombaladığı, ülkemizde Anayasanın ayaklar altına alındığı, sömürü ve yoksulluğun dayanılmaz boyutlarda yaşandığı koşullarda üç büyük devrimciyi andığımızı hatırlattı. Onların mücadelesinin bugüne ışık tuttuğunu, onlardan öğrendiğimiz derslerle halkı toplumcu kurtuluş için seferber etmenin yollarını yaratacağımızı söyledi.

İlerici Gençler adına yapılan konuşmada Zeki Baştımar, İsmail Bilen ve Mustafa Hayrullahoğlu’nun fedakârlığı ve azminin gençlere Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesinde yol gösterdiği vurgulandı. Daha sonra Toplumcu Kurtuluş Partisi Sözcüsü Onur Balcı söz alarak İsmail Bilen'in, Zeki Baştımar'ın ve Deniz Yoldaş'ın TKP ve Türkiye tarihinin en önemli döneminde mücadele etmiş olduklarını, işçi ve emekçi halkın devrimci atılımlarına da halk hareketinin geri çekilme dönemlerine de tanık olduklarını, her koşulda halkla birleşmenin yollarını bulmak için azimle çalıştıklarını vurguladı. Büyük insanlığın dünya genelinde 40 yıllık geri çekilme, savunma döneminin geride kaldığını artık emperyalizme başkaldırı döneminin başladığını vurguladı. Direniş cephesinin dayanışma içinde olsa da daha tutarlı daha istikrarlı dayanışma ağlarının örülmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Balcı, aynı birlik ihtiyacının Türkiye işçi ve emekçi halkının mücadelesinde de hayati şekilde görüldüğünü; emperyalizmin, gericiliğin ve kapitalizmin saldırıları karşısında Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesinde ulusal demokratik güçlerin en geniş birliğini sağlamak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından anma hep birlikte okunan TKP marşı ile son buldu.

Devrimci hocalarımızdan Talip Öztürk’ü andık!
Anmaların ikinci bölümde Talip Öztürk ve Ali İhsan Özgür’ün mezarlarının olduğu Topkapı Kozlu Mezarlığına geçtik.

Talip Öztürk’ün ailesi, dostları ve mücadele arkadaşlarının katılımıyla oluşan yürüyüş koluna Parti kortejimizle katıldık. Saat 13.00’de başlayan yürüyüşle sloganlarımız eşliğinde Talip Öztürk’ün mezarının başına ulaştık.

1973 sonrası öğretmen hareketi içerisinde gelişen Birlik Dayanışma grubunun kurucusu, 70’li yılların kitlesel öğretmen örgütü TÖBDER’in yöneticiliğini yapmış, dönemin öğretmen hareketinin en etkili isimlerinden biri olan Talip Öztürk (Orhan Tok) anması devrim şehitleri için yapılan saygı duruşu ve ardından ailesi ve dostlarının yaptıkları konuşmalarla başladı.

Anmada söz alan Toplumcu Kurtuluş Partisi Sözcüsü Onur Balcı, ulusal demokratik güçlerin en geniş birliğinin sağlanması için toplumsal koşulların uygun olduğunu, Talip Hocanın uğruna hayatını verdiği Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesini büyütmek için bu birliğin hayati önemde olduğunu belirtti. Bugün savunduğumuz bağımsız bütün vatan, laik demokratik sosyal hukuk cumhuriyeti ve sömürüye karşı emek mevzilerini yeni atılımlar yaratmak için emperyalizme, gericiliğe ve kapitalizme karşı taarruz çıkış mevzilerine döndürmek üzere Talip Hocaya söz veriyoruz, diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Anma Enternasyonal marşı ile sona erdi.

Halkın sesi Ali İhsan Özgür
Ardından TKP’nin 1980 öncesi yayın organlarından Savaş Yolu dergisi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Özgür yoldaşımızın mezarı başında geçtik. Devrim şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından Ali İhsan Özgür’ün işçi sınıfının, emekçi halkın özgür sesi olma mücadelesi verdiği; halkın sesini boğmak isteyen burjuvazinin faşist katiller eliyle Ali İhsan Özgür’ü katlettiği anlatıldı. Ali İhsan Özgür’ü bugün halkın sesini, taleplerini haykırmaya devam eden toplumcu, ilerici, devrimci, sosyalist basın emekçilerinin, gençlerin mücadelesinde yaşatmak için söz verildi.

Ömürlerini devrim mücadelesine adamış tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Bizler onların bize ışık tuttuğu bu yolda safları sıklaştırarak, Nâzım ustanın da söylediği gibi “Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir” bilinciyle güneşli bir dünya karacağız. Sözümüzdür!