Hukuksuzlukta son perde

09 Kasım 2023

Anayasa Mahkemesi, Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın hapiste tutulmasının seçilme ve siyasal faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiğini 25 Ekim 2023’te verdiği kararla belirlemişti.

Anayasanın 153. Maddesi, “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” kesin hükmünü içerdiği için, hukuk düzenine saygı duyan herkes ihlal kararının gereğinin yapılmasını bekliyordu.

Ne var ki, Can Atalay’ı hapse mahkûm eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi karara uymadı. Yetkinin Yargıtay 3. Ceza Dairesinde olduğunu belirterek 30 Ekimde dosyayı oraya gönderdi. Yargıtay 3. Dairesi de Anayasa Mahkemesinin kararına uymayan mahkemenin hukuksuzluğunu belirteceğine kendisinin de Anayasa Mahkemesinin kararına uymayacağını dün (8 Kasım) açıkladı. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı veren üyeleri için suç duyurusunda bulundu ve Millet Meclisinden Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini istedi!

Yani İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de Yargıtay 3. Ceza Dairesi de göz göre göre Anayasayı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ilan etti. Adalet Bakanı ise Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararını eleştirdi ve Yargıtay 3. Dairesinin Can Atalay davasına ilişkin olarak haklı bir yorumda bulunduğunu iddia etti!

Daha ötesi yok
Hukuksuzlukta bundan daha ötesi yok. Anayasanın, her kurumu, her organı, her kişiyi bağladığını açık açık belirttiği bir kararı tanımamak ne demek? Anayasayı çiğneyeceğini ilan etmek, anayasaya karşı isyan etmektir. Hukuku uygulamakla görevli her iki mahkeme de hukuka karşı isyan bayrağı açmış bulunuyor. Adalet Bakanı ise sanki söz konusu olan anayasanın kesin hükmünün gereğini yapmak değil de bir kararın eğriliğini doğruluğunu tartışmakmış gibi davranıyor ve anayasaya uymamayı mazur gösteriyor.

Anayasaya uyun! Anayasa Mahkemesinin kararını yerine getirin!  Can Atalay’ı derhâl serbest bırakın! Can Atalay’ın milletvekili görevine başlaması için gereken her şeyi hemen yapın! Anayasayı tanımayanlara anayasanın gücünü gösterin ya da hukuk devleti olduğunuz iddiasından resmen vazgeçin! Anayasası olmayan keyfî bir yönetim düzenimiz var deyin!

Türkiye halkı hukuk devletinden vazgeçmeyecek ve gereğini mutlaka yapacaktır.