Hillary Clinton, defol!

10 Ağustos 2012
Hillary Clinton, defol!

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yarın (11 Ağustos 2012 Cumartesi) ülkemize geliyor. Gündeminde emperyalist saldırıya karşı direnen Suriye'yi çökertmek için atılacak yeni adımlar var.

ABD-AB-İsrail bloku daha şimdiden Suriye'de binlerce kişinin ölmesine ve şehirlerin, kasabaların yıkılmasına yol açtı. Gerici-faşist terör çeteleri Suriyeli laikleri, Alevileri, Hıristiyanları sistemli olarak katlediyor.

Bizzat ABD ve Avrupa medyasının yazdığı gibi, AKP'nin izniyle ülkemizde barındırılan, silahlandırılan ve eğitilen çeteler sadece Suriye halklarının değil, sınır bölgelerinde yaşayan halkımızın da başına bela oldu. AKP'nin sorumsuz politikası bölgeyi yangın yerine çevirecek bir gerilimi başlattı.

Amerika'nın emri ile Suudi Arabistan, Katar ve AKP'nin bağnaz mezhepçiliği birleşince Suriye, Türkiye, bütün bölge, mezhep-din katliamlarının, şovenist kan davalarının sahasına dönüşüyor. Sömürü ve zulmün katlanmasını, yeni katliamların yaşanmasını, halkların birbirine düşmesini istemeyen; bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm, özgürlük, eşitlik, adalet, laiklik, kadın hakları kavramlarına değer veren bütün siyasi partileri, sendikaları, dernekleri, yurttaşları, ABD'yi ve kanlı müttefiklerini durdurmaya çağırıyoruz.

Ortadoğu'da dil, din, mezhep ayrımı olmadan bütün emekçiler; Türk, Kürt, Arap, Fars halkları; Müslüman-Hıristiyan-Yahudi toplumları; Sünni-Şii-Alevi toplulukları eşitlik ve özgürlük temelinde bir araya gelmeli; emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele etmeli; sömürgeciliği, ırkçılığı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmalı; barış içinde birlikte yaşamalıdır.

Sömürünün, zulmün ve savaşın temsilcisi Hillary Clinton, ülkemizden defol!