“Emperyalizme geçit yok. Kanala değil, emekçiye bütçe. İnsanca yaşamak istiyoruz”

29 Aralık 2019
“Emperyalizme geçit yok. Kanala değil, emekçiye bütçe. İnsanca yaşamak istiyoruz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP İstanbul İl Örgütü üyeleri ve dostları, 29 Aralık 2019 Pazar günü Kadıköy’de bildiri dağıtımı ve basın açıklaması eylemi gerçekleştirdi.

Eminönü vapur iskelesi önünde dağıtılan “Emperyalizme Geçit Yok” başlıklı; “ABD emperyalizmi ve onun kanlı saldırganlık örgütü NATO, yeryüzündeki sömürü ve gericilik sisteminin baş dayanağıdır. ABD-NATO, sömürü ve zulümden kurtulmaya çalışan işçi ve emekçi hareketlerini bastırmak, bağımsızlığını korumaya gayret eden ülkeleri tekrar köleleştirmek, iç ve dış politikalarında bağımsız hareket etmeye cesaret eden ülkeleri cezalandırmak ve parçalamak istiyor. Fakat ABD başaramıyor, başaramayacak” denilen bildiride; “Toplumcu Kurtuluş Partisi, bütün halkımızı emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşmeye çağırıyor. Biz birleştiğimizde emperyalizm kesinlikle yenilir; özgürlük, eşitlik, laiklik, adalet, barış, bağımsızlık, demokrasi, cumhuriyet mutlaka kazanır” denilerek; Yurttaşlar, “bütün ulusal demokratik güçlerin ortak iradesini temsil eden birleşik demokratik halk hükümeti için birlikte mücadele etmeye” davet edildi.

Daha sonra Beşiktaş iskelesi önündeki meydanda yapılan basın açıklamasında;  1920 TKP’nin “2020’de de işsizliğe, yoksulluğa, baskıya, zulme ve despotizme son vermek için sokaklarda olmaya devam edeceği; despotizmin, işbirlikçi kapitalizmin ve emperyalizmin işçi sınıfının ve dünya halklarının geleceğini şekillendiremeyeceği; işsizliğin, yoksulluğun, pahalılığın olmadığı; emperyalist saldırı ve savaşların ortadan kalktığı; refahın, kardeşliğin ve barışın hâkim olduğu bir gelecek için mücadelenin süreceği” vurgulanarak aşağıdaki basın açıklaması okundu.

Basına ve kamuoyuna;

Yeni yıla toplumsal ve siyasal muhalefetin her yerde yeni mevziler kazanmasıyla giriyoruz. Siyasi iktidar ve sermaye sınıfının bütün halk kesimlerine yönelik saldırıları geri tepiyor. Siyasi iktidarın Gezi Direnişi ile başlayan mevzi kaybı devam ediyor. 

İşçi sınıfı ve Türkiye halkı 2019 yılında madenden metale, petrokimyadan enerjiye birçok sektörde eylem, direniş ve grevler gerçekleştirdi. 2019 yılında büyük mücadeleler veren Türkiye işçi sınıfı bu grev ve direnişlerden alnının akıyla çıktı. Yeni atılımlar için yeni mevziler elde etti. İşçilere, emekçilere baş eğdirmeye çalışan işbirlikçi kapitalizm 2019’da İzban grevini yasaklattı. Ancak, her şeye rağmen, bugün metal işçileri başta olmak üzere halkımız daha iyi bir ücret, daha iyi bir yaşam için sokaklarda mücadele diyor. 

Ekonomik krizin derinleştiği 2019 yılında işsizlik, yoksulluk, pahalılık, şiddet ve intiharlar gittikçe arttı. Ekonomik olarak iyice köşeye sıkışan hükümet yerli tarımsal üretimi teşvik etmek, ulusal sanayiyi geliştirmek, fabrikalar kurmak yerine yurt dışından kaynak bularak Kanal İstanbul diye ekonomik, bilimsel ve çevresel zararları açık olan bir projeyi topluma dayatmaya çalışıyor.

Bir taraftan sermayeye zarar gelmesin diye patronlara teşvikler verilirken diğer taraftan halk açlık ve yoksulluk içerisinde işsizliğin ve pahalılığın pençesinde kıvranıyor. Asgari ücret diye dayatılan 2.324 TL ücret işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzak. Sadece elektrik, doğalgaz ve su faturalarının 500 TL’yi bulduğu bu kışın ayazında asgari ücretle çalışan bir işçinin maaşının beşte birini bu faturalara ayırması kabul edilemez. 

Türkiye halkının despotizme karşı mücadelesi 2019 yılında da hız kesmedi. Ekonomide özelleştirmeye, eğitimde gericileşmeye, siyasal ve sosyal alandaki bütün baskılara ve hukuksuzluklara karşı halkımız baş eğmedi, eğmeyecek. 

Hükümet bu kriz döneminde kamulaştırmalar yapmak yerine farklı kılıflarla özelleştirmelerde ısrar ediyor. Tank Palet fabrikası özelleştirilen son işletmelerden birisi. Tank Palet fabrikasının Katarlılara satılmasına karşı toplumsal muhalefetin itirazı devam ediyor. 

Yine okullardaki gerici uygulamalara karşı velisinden öğretmenine, öğrencisinden öğretim görevlisine itirazlar yükseliyor. Hem ekonomik krizin hem de ataerkil toplum yapısının tetiklediği intiharlar ve kadın cinayetleri hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar neredeyse her hafta bir adliye önünde kadın cinayetlerine karşı eylem yapıyor. 

2019 yılında emperyalizm de boş durmadı. Dünya halklarını ezmek için elinden geleni arkasına koymadı. Komşumuz Suriye halkı 2019 yılında emperyalizme karşı cephedeydi. Amerikan-NATO çetesinin saldırılarını boşa çıkaran Suriye halkının buradan selamlıyoruz. Fransa’dan Lübnan’a İspanya’dan Bolivya’ya, Irak’tan Venezüella’ya dünya halkları 2019’da işbirlikçi kapitalizmi ve emperyalizmi ülkelerinden def etmek için sokaklardaydı. 2020’de de işsizliğe, yoksulluğa, baskıya, zulme ve despotizme son vermek için sokaklarda olmaya devam edeceğiz. 

Despotizm, işbirlikçi kapitalizm ve emperyalizm işçi sınıfının ve dünya halklarının geleceğini şekillendiremeyecek. İşsizliğin, yoksulluğun, pahalılığın olmadığı; emperyalist saldırı ve savaşların ortadan kalktığı; refahın, kardeşliğin ve barışın hâkim olduğu bir gelecek için mücadele edeceğiz. 

1920 TKP / Toplumcu Kurtuluş Partisi