Gericilik, vurgunculuk ve savaş rejiminin 17 saniyelik ihlal iddiası doğru kabul edilse bile, Rus uçağının düşürülmesi kararının bu 17 saniye içinde verilmediği, çok önceden planlandığı ve ilk bahanede uygulandığı açıktır.

Sınırsız fedakârlığı, bilgisi ve görgüsü, en ağır koşullarda bile yaşam sevincini çevresine yayabilme yeteneğiyle öne çıkan yoldaşımız Ali Kaplan'ı 24 Kasım 2006'da yitirişimizin dokuzuncu yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.

TKP 1920 İstanbul İl Örgütü Kasım ayında yitirdiğimiz, hayatını devrim ve sosyalizm mücadelesine adamış partilileri 16 Kasım 2015’te mezarları başında düzenlediği törenlerle andı.

Partimizin Atılım dönemi Merkez Komitesi Genel Sekreteri İsmail Bilen'i, işkencede öldürülen MK üyesi Mustafa Asım Hayrullahoğlu'nu, faşistler tarafından öldürülen TKP üyesi Talip Öztürk'ü ve Ali İhsan Özgür'ü İstanbul'da mezarları başında gerçekleştireceğimiz törenlerle anacağız.

Bu şartlarda sultanlığa-halifeliğe geri dönme fantezisine karşı mücadele; ülkemizi emperyalizme ve işbirlikçilerine kayıtsız şartsız peşkeş çekme girişimlerine karşı direniş; Türkiye'yi Suriye, Irak, İran ve Rusya'ya karşı NATO'nun tekrar sağlam ön cephe ülkesi durumuna getirme komplosuna karşı koyma daha da büyük önem taşıyor.

Emperyalizmin ülke, bölge ve dünya egemenliği planlarına yanıt vermek için sömürü ve zulme karşı işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların mücadele birliğini savunmak, halkların barışını esas almak gerekiyor.

Halkın Gezi direnişinden bu yana her yolla ortaya koyduğu iradesi doğrultusunda Türkiye'nin işçilerini, emekçilerini, bütün yurttaşlarını temsil eden birleşik, demokratik bir halk hükümeti kurulmalıdır.

Siyasal partilerin, işçi ve emekçi sendikalarının, demokratik kitle örgütlerinin, gençlik ve kadın derneklerinin, halk meclislerinin, yurttaş inisiyatiflerinin birleşerek oluşturacağı bu ulusal kurtuluş hükümeti, halkın kendi kaderini kendi eline almasını somutlaştırmalıdır.

 

10 Ekim Ankara katliamı, Suriye, Irak, İran, Rusya hükümetleri ve Lübnan Hizbullah örgütünün ortak savunma harekâtı sonucunda Ortadoğu'da emperyalizme, siyonizme ve gericiliğe karşı direniş eksenini oluşturan ülkeleri artık parçalayıp köleleştiremeyeceğini gören Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi emperyalizmin ucuz askeri olarak elinde tutmak için düzenlediği bir saldırıdır. 

Bu alçak kontrgerilla saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybeden barışseverlerin ailelerine, yoldaşlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu hain saldırının hesabını sormak için eşit ve özgür yurttaşlık, laiklik, bağımsızlık, demokrasi ve sosyal adalet temelinde halkların barışı ve gönüllü birliği mücadelesini yükselteceğiz. 

TKP'nin 95. kuruluş yıldönümü TKP 1920 İstanbul İl Örgütü tarafından Aksaray'da bulunan Su Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Genç-yaşlı çok sayıda Partilinin katıldığı etkinlik çeşitli konuşmaların ardından Tiraje Müzik Topluluğu'nun konseriyle sona erdi.

TKP'nin 95. kuruluş yıldönümü  10 Eylül 2015 Perşembe günü TKP 1920 İzmir Örgütü  tarafından parti binasında gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Genç-yaşlı çok sayıda partilinin, parti dostlarının katıldığı etkinliğe Devrimci 78'liler Federasyonu, 15'ler Birlik Dayanışma Bilim ve Kültür Derneği üyeleri de katıldı.

6-7 Eylül olaylarının utancını; emperyalizmin bölge halklarını din, mezhep ve ırk temelinde bölüp birbirine düşürdüğü; ülkemizi, işbirlikçileri güdümüyle parçalanma ve yıkıma sürüklediği bir dönemde bir kez daha hatırlıyoruz. Bu vahşetin 60. yılında bir kez daha söz veriyoruz ki, bu kanlı eylemi ve tertipçilerini unutmayacağız, hesap soracağız.

AKP'nin HDP'yle ortak hükümet tercihinde, hem elini kolunu bağladığı HDP'yi gericilik, vurgunculuk ve savaş rejiminin suçlarına ortak etmek, onun hükümetteki varlığını bir kılıf olarak kullanmak; hem de Erdoğan'ın deyişiyle “buzdolabına kaldırılan” çözüm sürecini tekrar sofraya getirme ihtiyacını duyması durumunda, HDP'yle daha kapsamlı işbirliğinin zeminini şimdiden örme isteğinin etkili olduğu söylenebilir.

ABD'den PKK'yi vurma, HDP'yi ezme, sahte çözüm sürecini buzdolabına kaldırma iznini elde  eden Erdoğan-AKP yönetiminin, aynı şekilde, 7 Haziran seçim sonuçlarını hükümsüz kılma iznini de kopardığı anlaşılıyor.

 

17 yıl önce 27 Ağustos 1998'de yitirdiğimiz Mehmet Bozışık yoldaşımızı bugün İstanbul Feriköy'de mezarı başında andık.